Koolituse info

B-KATEGOORIA

Koolituse alustamiseks peab olema vähemalt 15,5 aastat vana (piiratud juhtimisõigus).
Uued koolitused algavad igal kuul esmaspäev, kolmapäev ja pühapäev.
Koolitusele saate registreeruda meie kodulehelt või kirjutades meile aadressile autojuhtautokool@outlook.com.

Koolituse kuupäevi lisatakse ajakavasse jooksvalt juurde.
Kui ei leia kohe sobivat kuupäeva, siis võtke julgelt ühendust ja leiame koos sobiva aja!

Tasumisvõimalused:
 • kursusele registreerudes saate tasuda kogu kursuse maksumuse korraga.
 • võimalus ka osadena tasumine: kursusele registreerudes tasuge esimene osamakse, edaspidi kokkuleppel tasumine.
 • ettevõtetel on võimalik koolituse eest tasuda arvega.
Tasuda saab läbi internetipanga või sularahaga meie õppeklassis.

Oluline info!

Enne koolitust vajalik B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend – saamiseks pöördu perearsti poole.

Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida:
 • Esmaabikoolitus
 • Pimeda ajal sõiduki juhtimine
 • Algastme libedasõidu koolitus
NB! Koolitusele võta kaasa isikut tõendav dokument.

Vaata ajakava

Registreeri koolitusele

Eelised Autojuht autokoolis õppimisel:

 • Kaasaegse varustusega õppeklass.
 • Individuaalse lähenemisega õpe. Oleme õpilasele toeks kuni juhilubade saamiseni.
 • Lihtsus ja korrektsus informatsiooni andmisel.
 • Teooriaõpet on võimalik läbida ka e-õppena - www.liikluslab.ee keskkonnas.
 • Soodsad hinnad – alustamise puhul saavad esimesed õppurid tuntava hinnasoodustuse.
 • Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa, ühe täispaketina või arve alusel.
 • Väärtustame õpilase õnnestumist eksamitel, pakkudes võimalusi enne riikliku eksamit veelkord õpitut meelde tuletada.
 • Koolitame ka nädalavahetustel ning kursuse kellaajad on paindlikud.
 • B-kategooriat on võimalik õppida nii manuaal- kui ka automaatkäigukastiga autoga.
 • Õppesõiduks on Saksa autod Volkswagen, mis sarnanevad riiklikul sõidueksamil kasutatavatele eksamiautodele.
 • Võimalus teha riikliku sõidueksamit ka autokooli autoga.
 • Vajadusel lisasõidutunnid.
 • Meie koolitused on praktilised, kasulikud ja kaasahaaravad.
 • Korras ja puhtad õpperuumid, kus on lisaks tee ja kohvi tegemise võimalus puhkepauside ajal.

Pakume professionaalset sõidukoolitust ning abi ja hüva nõu juhilubade taotlemist puudutavates küsimustes.

Koolituste nimekirjast leiavad endale vajalikud kursused nii esmase juhiloa taotlejad kui lõppastme koolituse soovijad.

Parim reklaam autokoolile on liikluses hästi toime tulev autojuht.

TULE JA ÕPI, MEIE ÕPETAME!
OLETE OODATUD!
Peeter Kohv -  Viisteist aastat kogemust mootorsõidukijuhtide eksamineerimisel!


Õppeklass:

B-KATEGOORIA


Õppesõidukid:

B-kategooria on auto, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta. Sama auto ka koos kerghaagisega.

Juhiluba saab taotleda isik, kes on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane.

B-kategooria kursustele saab tulla al. 17,5 aastaselt ning 6 kuud ennem 18-aastaseks saamist saate sooritada Transpordiametis teooriaeksami ja kolm kuud ennem sõidueksami. Load saate kätte 18-aastaselt.

Piiratud juhtimisõigusega B-kategooria kursustele saab tulla al. 15,5 aastaselt. Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis. Piiratud juhtimisõigusega juhi kõrval peab olema kaine isik, kellel on olnud juhtimisõigus vähemalt 2 aastat.

B-kategooria puhul on kohustuslik läbida 28 teooriatundi, 30 sõidutundi (üks sõidutund 45 minutit),
16 tunnine esmaabikoolitus, pimeda aja koolitus ja algastme libedasõidu koolitus.

B-kategooria kursus kestab ca 2 kuud, mille jooksul toimub kaks korda nädalas kahetunnine õppetöö, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Õppetöö toimub eesti keeles ja õppetöö aluseks on Autojuht OÜ autokooli õppekava.

Kursus sisaldab teoorialoenguid, kus käsitletakse liiklusseadust ja liiklusohutust, liikluspsühholoogiat, liiklusviisakust, autoehitust, liiklusülesannete lahendamist ning moodulitööde tegemist. Teooriaõpet on võimalik läbida ka e-õppena - www.liikluslab.ee keskkonnas.

Sõiduõppeks kasutame sarnast auto mudelit, mida kasutatakse riiklikel sõidueksamitel:
Volkswagen Jetta - manuaal käigukastiga ja Volkswagen Golf + - automaat käigukastiga.

Eksamiküpseks saamiseni võib vaja minna ka rohkem teooria- ja sõidutunde. Kursus lõpeb kooli teooriaeksami ja sõidueksami posiitiivsel sooritamisel. Autokooli lõpetanu saab mootosõidukijuhi kursuse lõputunnistuse, mis annab õiguse sooritada riikliku eksami Trandspordiametis.

Autokooli teooriaeksami saab teha õppeklassis.

Autojuht OÜ autokooli õppekava on kinnitatud Transpordiameti poolt ja tegevusluba nr. 131 on välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 01.09.2021.

Liiklusseadus
Liiklusmärkide seadus
Autojuht OÜ autokooli õppekava
Kooli teooriaeksam
Liiklusõpik ja testid